Taxateur roerende zaken
Taxateur roerende zaken
Taxateur roerende zaken

Taxateur roerende zaken
Taxateur roerende zaken

Roerende Zaken Taxateur Tolman

Als taxateur van kunst, antiek en inboedelgoederen werk ik freelance voor particulieren en bedrijven.

Bij particulieren betreft het over het algemeen taxatieopdrachten in verband met verzekering, echtscheiding, onderlinge verdeling van een nalatenschap,  taxatie en advies in verband met eventuele verkoop hiervan. Vaak draait het er bij een taxatie om dat men wil weten wat een erfstuk of een bijzondere bezitting waard is. Een taxatie kan dan uitkomst bieden.  Men krijgt hierdoor een stukje zekerheid. En in geval van een nalatenschap komt men niet voor vervelende verrassingen te staan. Wat inhoudt dat men de verdeling van de nalatenschap tot een goed einde kan brengen.

Bij de voorwerpen die ik zoal taxeer kunt u denken aan antiek, kunst, inboedelgoederen, sieraden, schilderijen, klokken, tapijten, goud en zilver, meubels, beeldhouwwerken et cetera. Onder inboedelgoederen vallen de goederen die zoal in huis aanwezig zijn. U kunt hierbij denken aan kasten, tafels, televisie, computer en dergelijke.

Het kan natuurlijk zijn dat men kunst, antiek of andere kostbaarheden in bezit heeft. Het is verstandig om deze bezittingen te verzekeren.  Daarbij raad ik u aan een taxatierapport te laten maken. Om zo bij schade, diefstal of verlies, discussie over de waarde van het voorwerp te voorkomen. Het is daarbij wel verstandig om uw kostbaarheden eens in de drie jaar te laten hertaxeren. Hierdoor blijft het taxatierapport actueel. Daarbij kunt u ook nieuwe aankopen laten opnemen in het rapport.

Mocht men goederen willen verkopen dan kan ik,  in overleg met de klant,  een advies uitbrengen over de te verkopen goederen. Dit advies zal bestaan uit het adviseren over waar, hoe en wanneer  de goederen het best verkocht kunnen worden. Dit om een zo hoog mogelijk rendement te behalen. Mocht het nodig zijn kan ik hierin ook bemiddelen.

De kosten die verbonden zijn aan een taxatie  hangen samen met de tijd die er aan besteed wordt.   Een mondelinge taxatie zal minder tijd kosten dan het opstellen van een schriftelijk taxatie rapport van een kunst verzameling.  De duur van een taxatie hangt dus af van het soort taxatie en de voorwerpen in kwestie. Voor meer informatie verwijs ik u naar de pagina tarieven.

Home

Tarieven

Contact

Executeur Testamentair

Achtergrond info