Taxateur roerende zaken
Taxateur roerende zaken
Taxateur roerende zaken

Taxateur roerende zaken
Taxateur roerende zaken

Roerende Zaken Taxateur Tolman

Home

Tarieven

Contact

Volop actie voor zieke Jonah

Kinderschoenen staan voor het grote springkussen water te vangen, een meisje loopt op haar tenen over het plastic. “Getsie, nat!” Buiten valt de regen met bakken uit de lucht, binnen is een hartverwarmende benefietactie gaande. Voor Jonah Veenstra.


Taxateur Henk Tolman zwaait met zijn hamer. “Eenmaal, andermaal, verkocht.” Vijfendertig bijzondere items hamert hij zondagavond naar een nieuwe eigenaar. Met als doel geld in te zamelen voor de Stichting Vrienden van Jonah. “Wa biedt fjirtich euro foar dizze sinjearde pet fan Ajax?” Aarzelend komen de biedingen op gang. Dan gaat het in rap tempo, de liefhebbers weten wat zo’n collectorsitem waard is. “Ja, njoggentich euro foar dy menear efteryn.” De hal van mfg De Kompenije is goed gevuld met belangstellenden. Zij laten de muzikale optredens in de grote zaal even voor wat het is.


De vierjarige Jonah Veenstra uit Wolvega heeft kanker. Een zeldzame soort: neuroblastoomkanker stadium 4. Na behandeling in Nederland moet hij een half jaar lang voor een immunotherapie naar het Children's Hospital of Philadelphia in Amerika. Zijn ouders Lucy en Durk willen natuurlijk graag mee en dat kost geld. De zorgverzekeraar betaalt alleen de behandeling van Jonah en niet het verblijf van zijn ouders. Hiervoor is 100.000 euro nodig. “Samen staan we sterk, sterk voor Jonah uit Wolvega. Zonder dat we Jonah kenden, vonden we dat we iets voor hem en zijn ouders moesten doen.” Op 2 mei van dit jaar deed Anja de Roos uit Jubbega een oproep op Facebook. “Wat er daarna gebeurde, kwam als een stortvloed over ons heen.” Het resultaat is een groots benefietfeest met optredens van ruim 25 artiesten, kinderdisco, clown Bassie, eettentjes en een spectaculaire verloting. De ouders van Jonah waren ook van de partij. Lucy Veenstra: “Lieve, lieve mensen. Hartstikke bedankt voor wat jullie voor ons en Jonah doen. Ik kan niet uitdrukken hoe dankbaar we zijn. Wees trots op jezelf, want dat zijn wij ook.”


Terug naar de veiling. Henk Tolman heeft een roze huispak, maatje 38, van Roy Donders onder de hamer. De drie kruisjes onder het begeleidende briefje vertaalt de taxateur als kusjes. “Wie biedt honderd euro?” Aarzelend gaat een vinger omhoog. Ondanks de enthousiaste ontvangst gaat het pak weg voor deze honderd euro. Het door Sam Larsson gesigneerde SC Heerenveen-shirt loopt beter. “Jonges, dit is in koopje. Wa biedt 75 euro?” Uiteindelijke opbrengst van het shirt: 205 euro en een daverend applaus. Na een klein uurtje komt de veilingmeester bij het bijzondere laatste item. “Dizze stiet net op ‘e list. It is in taart fan Jonah, makke troch Minke fan Taartzuster.” De zaal valt plotsklaps stil. “Hjir dogge we it foar, foar Jonah. Ik wol begjinne mei 25 euro.” Het wordt uiteindelijk 100 euro.” De totale opbrengst wordt later deze week bekend.Klik hier voor originele artikel.

Achtergrond info

Taxatiedag bij ouderen in Garijp.

Executeur Testamentair